Category Archives: Thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định GiơNeVơ

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY KÝ HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ VỀ ĐÌNH

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Thực hiện Công văn số 154-CV/BTGĐUK ngày 01/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Luật Lý lịch tư pháp + Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023

Thực hiện Công văn số 629/SGTVT-VP ngày 07/3/2024 của Sở Giao thông vận tải Hưng

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng

Thực hiện Công văn số 150-CV/BTGĐUK ngày 08/3/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày đồng chí Tô Hiệu hy sinh (07/3/1944-07/3/2024)

Thực hiện Công văn số 147-CV/BTGĐUK ngày 28/2/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Thực hiện Công văn số 147-CV/BTGĐUK ngày 28/02/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối