Luật Lý lịch tư pháp + Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023

Thực hiện Công văn số 629/SGTVT-VP ngày 07/3/2024 của Sở Giao thông vận tải Hưng Yên và Công văn số 208/CV-TTC ngày 11/03/2024 của Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên về việc tăng cường tuyên truyền Chỉ thị số 23/CT-TTg. Công thông tin Nhà trường đăng toàn văn Chỉ thị số 23/CT-TTg và Luật lý lịch tư pháp

1. Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tại đây)

Luật Lý lịch tư pháp + Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023

2. LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP (tại đây)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *