Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024)

Thực hiện Công căn số 155-CV/BTGĐUK ngày 09/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 – 20/5/2024), Đảng ủy Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên đăng tải toàn văn Đề cương để các Chi bộ và toàn thể đảng viên, viên chức người lao động nghiên cứu.

Xem Đề cương 100 năm ngày sinh Đào Duy Tùng tại đây.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)

Đào Duy Tùng (1924 – 1998) nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *