Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Thực hiện Công văn số 154-CV/BTGĐUK ngày 01/4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904-01/5/2024); 70 năm ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024). Đảng ủy Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hưng Yên trân trọng đăng tải toàn văn Đề cương để các Chi bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nghiên cứu, học tập

Xem Đề cương chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *