Chức năng – Nhiệm vụ

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HƯNG YÊN

Tên giao dịch quốc tế: Hung Yen Vocational School Of Transport

Địa chỉ:

Cơ sở I: Số 2 – Đường Nguyễn Văn Linh – Phường An Tảo – TP. Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 02213.556.265; Fax: 02213.556.265

Cơ sở II: Số 42 – Đường Đỗ Thế Diên – Phường Nhân Hòa – Thị xã Mỹ Hào – Tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 02213.900.356

Website: http://WWW.tcngtvthungyen.edu.vn

Email: tcngtvthungyen@gmail.com

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên (tên giao dịch quốc tế: Hung Yen Vocational School of Transport) tiền thân là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lái xe, được thành lập theo quyết định số 88/QĐ-UB ngày 14/02/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên. Ngày 06/01/2004 được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Hưng Yên tại Quyết định số 01/2004/QĐUB. Ngày 05/6/2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 1006/QĐ-UB nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên, Trường là đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/12/2021. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản giao dịch theo quy định của Nhà nước.

1. Nhiệm vụ:

– Tổ chức đào tạo nhân lực ở trình độ trung cấp nghề, sơ cấp nghề, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề phục vụ ngành giao thông vận tải, tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

– Tổ chức xây dựng, duyệt  và thực hiện các chương trình, giáo trình đào tạo nghề được phép đào tạo. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề; tổ chức, quản lý quá trình đào tạo bồi dưỡng nghề; tổ chức các hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp cấp bằng nghề, chứng chỉ nghề theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội;

– Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trường đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô, trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện  nhiệm vụ dạy nghề;

– Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của Pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Đào tạo hệ Trung cấp nghề:

+ Công nghệ ôtô;

+ Vận hành máy thi công nền (máy xúc, máy ủi, máy lu…);

+ Xây dựng cầu đường bộ;

+ Khai thác vận tải đường bộ.

– Đào tạo trình độ sơ cấp nghề:

+ Sửa chữa ô tô, Sửa chữa máy nông cụ, Lắp ráp và sửa chữa máy tính;

+ Đào tạo lái ôtô các hạng.

+ Khai thác vận tải đường bộ.

– Đào tạo khác:

+ Lái xe môtô hạng A1, A2;

+ Liên danh, liên kết với các trường trong việc đào tạo nghề giao thông vận tải;

+ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ;

+ Bổ túc nâng bậc công nhân đường bộ ngành Giao thông vận tải;

+ Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn giao thông;

– Tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: hạng A1, A2, B1, B2, C;

–  Dịch vụ: sửa chữa ôtô, xăm lốp ôtô.

2. Quyền hạn:

– Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, khu vực và xã hội. Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn nhân lực cho dạy nghề, thực hiện các dịch vụ phù hợp với ngành nghề đào tạo và quy định của Pháp luật;

– Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, khoa học trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và được các cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

– Sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đào tạo và hoạt động dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi cho các hoạt động dạy nghề và bổ sung nguồn tài chính của Trường;

– Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *