THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Hệ thống văn bản của Trường

Về chúng tôi

Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên (tên giao dịch quốc tế: Hung Yen Intermediate School of Transport) tiền thân là Trung tâm đào tạo lái xe được thành lập từ năm 1997. Năm 2004 được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Hưng Yên, năm 2007 được nâng cấp thành Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên. Ngày 10/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND đổi tên Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên thành Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Trường là đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/12/2021.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Xem chi tiết

XƯỞNG THỰC HÀNH – SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Xem chi tiết

QUY TRÌNH ÔN LUYỆN – SÁT HẠCH LÁI XE

Xem chi tiết

ĐÀO TẠO
LÁI XE

Xem chi tiết

NỖ LỰC CẢI TIẾN – PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên cam kết đảm bảo chất lượng thường xuyên đổi mới trong đào tạo; sáng tạo trong nghiên cứu; gắn lý thuyết với thực hành