Về chúng tôi

Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên (tên giao dịch quốc tế: Hung Yen Vocational School of Transport) tiền thân là Trung tâm đào tạo lái xe được thành lập từ năm 1997. Năm 2004 được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Hưng Yên, năm 2007 được nâng cấp thành Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên. Ngày 10/01/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Quyết định số 01/2024/QĐ-UBND đổi tên Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên thành Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp GTVT Hưng Yên trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Trường là đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/12/2021.

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thông tin tuyên truyền Giới thiệu

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định GiơNeVơ

Phổ biến giáo dục Pháp luật Giới thiệu Thông tin tuyên truyền

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú

Giới thiệu Thông tin tuyên truyền

Luật Lý lịch tư pháp + Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023

Thông tin tuyên truyền Tin tức Tin tức nhà trường

Thiệp chúc Tết Giáp Thìn
Hệ thống văn bản của Trường

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO TRUNG CẤP NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Xem chi tiết

XƯỞNG THỰC HÀNH – SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG Ô TÔ

Xem chi tiết

QUY TRÌNH ÔN LUYỆN – SÁT HẠCH LÁI XE

Xem chi tiết

ĐÀO TẠO
LÁI XE

Xem chi tiết

NỖ LỰC CẢI TIẾN – PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG

Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên cam kết đảm bảo chất lượng thường xuyên đổi mới trong đào tạo; sáng tạo trong nghiên cứu; gắn lý thuyết với thực hành