Category Archives: Tuyển sinh

Kế hoạch mở lớp đào tạo lái xe ô tô tháng 3-2024

Xem Kế hoạch mở lớp đào tạo lái xe ô tô tháng 3-2024 tại đây

Kế hoạch giảng dạy tháng 02-2024

Xem Kế hoạch giảng dạy tháng 02-2024 tại đây

Kế hoạch mở lớp đào tạo lái xe ô tô tháng 02-2024

Xem Kế hoạch mở lớp lái xe ô tô tháng 02-2024 tại đây

Kế hoạch mở lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B11 và B2 lên D tháng 01/2024

Xem Kế hoạch mở lớp lái xe ô tô hạng B11, B-D tháng 01-2024 tại

Thông báo mức thu học phí từng môn học nghề lái xe

Xem mức thu học phí đối với từng môn học trong đào tạo lái xe

Kế hoạch mở lớp đào tạo lái xe ô tô các hạng tháng 01/2024

Xem Kế hoạch mở lớp lái xe ô tô các hạng tháng 01-2024 tại đây

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024 Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của