GTVT
Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

  • 07/04/2023
Căn cứ Quyết định số 1006/2007/QĐ-UB ngày 05/6/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc nâng cấp Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải Hưng Yên thành Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên; Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2023, như sau: