Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Chiều ngày 4/9, Đảng bộ Trường Trung cấp nghề GTVT Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể đảng viên của các chi bộ.

Báo cáo viên tại Hội nghị là đồng chí Nguyễn Văn Hán, Thành ủy viên, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hưng Yên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hán giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Lưu bản nháp tự độngCác đảng viên tại Đảng bộ dự hội nghị

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *