GTVT
Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

« Quay lại

Trung tâm Sát hạch lái xe

Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và các tài sản khác tại Trung tâm sát hạch; công tác dịch vụ cho hoạt động ôn luyện kỹ năng thực hành lái xe; công tác sát hạch lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải​;

Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc: Nguyễn Đình Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh