GTVT
Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

« Quay lại

Trung tâm đào tạo khu vực Phố Nối

Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý tài sản, vật tư theo quy định, xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh tại trung tâm;

Lập kế hoạch giảng dạy lý thuyết và thực hành; Tổ chức các buổi sát hạch, theo dõi việc thu phí sát hạch, đào tạo tại trung tâm theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức:

Giám đốc: Ưng Ngọc Thanh

Trình độ chuyên môn: 

Phó Giám đốc: Bùi Thế Thành

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng