Phòng Kỹ thuật vật tư

1. Chức năng

Giúp Hiệu Trưởng thực hiện quản lý, điều phối, cấp phát vật tư – nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên toàn bộ phương tiện trang thiết bị phục vụ giảng dạy  của Nhà trường. Quản lý tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất được giao trong phạm vi quản lý.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản lý, cung ứng vật tư

– Lập kế hoạch, đề xuất phương án quản lý, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên toàn bộ phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy thực hành của Nhà trường.

– Lập kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, nhiên liệu phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác theo kế hoạch đã lập và phù hợp với thực tế hoạt động của Nhà trường.

– Phối hợp cùng phòng Kế toán tiến hành đối chiếu chứng từ xuất, nhập vật tư, nhiên liệu… phục vụ công tác thanh quyết toán.

2.2. Công tác Kỹ thuật

– Chủ trì trong việc xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức sử dụng vật tư phục vụ công tác đào tạo.

– Chủ trì trong việc phối hợp cùng các phòng, khoa, đơn vị trong việc lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất các ôtô tập lái, thiết bị, máy móc của Nhà trường;

– Thực hiện dịch vụ sửa chữa ô tô, xăm lốp ô tô.

– Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác đào tạo.

– Thực hiện giảng dạy thực hành hệ trung cấp nghề, sơ cấp nghề.

– Thường xuyên báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách phòng kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất vượt quá thẩm quyền.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

 

Phòng Kỹ thuật vật tư

Trưởng phòng: Hoàng Văn Hòa

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

Phòng Kỹ thuật vật tư

Phó trưởng phòng: Lê Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *