Category Archives: Lịch thi

Kế hoạch Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 04-2024

KH Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 04-2024 thay thế

Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe tháng 04-2024

Xem Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe tháng 04-2024 tại đây

Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe ô tô tháng 3-2024

Xem Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe tháng 03-2024 tại đây

Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 3-2024

Xem Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 03-2024 tại

Kế hoạch học và sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 3-2024

Xem KH Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 03-2024 tại đây

Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe ô tô tháng 02-2024

Xem Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe tháng 02-2024 tại đây

Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 02-2024

Xem Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 02-2024 tại

Kế hoạch học tập và sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 01/2024

Xem Kế hoạch Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 01-2024 tại

Kế hoạch thi tốt nghiệp nghề lái xe tháng 12/2023

Xem KH thi tốt nghiệp nghề lái xe tháng 12-2023 tại đây