Category Archives: Lịch ôn tập và thi

Kế hoạch Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 04-2024

KH Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 04-2024 thay thế

Kế hoạch giảng dạy tháng 03-2024

Xem Kế hoạch giảng dạy tháng 03-2024 tại đây

Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 3-2024

Xem Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 03-2024 tại

Kế hoạch học và sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 3-2024

Xem KH Sát hạch lái xe mô tô hạng A1, A2 tháng 03-2024 tại đây

Kế hoạch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 02-2024

Xem Kế hoạch Sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 02-2024 tại đây

Kế hoạch ôn tập và sát hạch lái xe ô tô tháng 01/2024

Xem Kế hoạch ôn tập – sát hạch lái xe ô tô tháng 01-2024 tại

Kế hoạch giảng dạy các lớp học nghề lái xe tháng 12/2023

Xem Kế hoạch giảng dạy tháng 12-2023 tại đây

Kế hoạch giảng dạy lớp Trung cấp công nghệ ô tô Khóa 2 (năm 2023-2024)

Kế hoạch giảng dạy lớp Trung cấp nghề công nghệ ô tô Khóa 2 (năm