Trung tâm đào tạo khu vuc Phố Nối

1. Chức năng

Trung tâm đào tạo khu vực Phố Nối là một đơn vị chuyên môn giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý (con người, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị kỹ thuật được giao), tổ chức thực hiện đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các mặt công tác khác của Nhà trường.

Quản lý tài sản, phương tiện, cơ sở vật chất được giao trong phạm vi quản lý.

2. Nhiệm vụ

– Triển khai đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của  Hiệu trưởng trong  đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và các mặt công tác khác của Nhà trường.

– Tổ chức tuyển sinh, đào tạo lái xe cơ giới đường bộ bảo đảm theo đúng kế hoạch được giao và các điều kiện theo quy định của Bộ GTVT, quy chế của Nhà trường.

– Thực hiện đăng ký sát hạch và tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ theo quy định.

–  Quản lý và duy trì cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định để đảm bảo, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và tổ chức sát hạch theo đúng kế hoạch, đạt kết quả khách quan, chính xác.

– Thực hiện thu, nộp phí và lệ đào tạo, sát hạch và các khoản thu khác theo quy định của Nhà trường.

– Tổ chức thực hiện các dịch vụ phục vụ cho các thí sinh đến tham dự đào tạo, sát hạch và hoạt động của Trung tâm.

– Đảm bảo trật tự  an toàn cho các hoạt động tại Trung tâm.

– Lưu giữ hồ sơ đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định.

– Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đội ngũ giáo viên;

– Thực hiện thống kê, báo cáo kết quả hoạt động theo quy định hiện hành.

– Thường xuyên báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách Trung tâm kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ đột xuất vượt quá thẩm quyền.

 – Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Đào tạo khu vực Phố Nối có 20 cán bộ, giáo viên, viên chức, người lao động gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc; 02 cán bộ tuyển sinh; 02 giáo viên dạy lý thuyết; 10 giáo viên dạy thực hành; 02 kế toán, thủ quỹ, tạp vụ; 02 bảo vệ.

 

Trung tâm đào tạo khu vuc Phố Nối

Giám đốc: Ưng Ngọc Thanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 

Trung tâm đào tạo khu vuc Phố Nối

Phó giám đốc: Bùi Thế Thành

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *