GTVT

Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

Phòng Tổ chức hành chính - Quản trị

13/09/2017

Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện công tác sắp xếp tổ chức, quản lý cán bộ, giáo viên và công nhân viên;

Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và công nhân viên trong Trường;

Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại; thực hiện công tác bảo vệ nội bộ và công tác phòng cháy chữa cháy trong nhà trường;

Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Lại Văn Xe

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Phó Trưởng phòng: An Thị Huệ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô