GTVT

Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

Phòng Kỹ thuật vật tư

13/09/2017

Chức năng, nhiệm vụ:

Lập kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, theo dõi tình trạng kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học;

Lập kế hoạch và tiến hành sửa chữa định kỳ hoặc đột xuất các ôtô tập lái, thiết bị, máy móc của Nhà trường;

Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Hoàng Văn Hòa

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô

Phó Trưởng phòng: Lê Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô