GTVT

Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

Phòng Kế toán

07/04/2023

Chức năng, nhiệm vụ:

Lập kế hoạch tài chính thu – chi hàng năm của Trường; quản lý, thống nhất các khoản về kinh tế, tài chính và tài sản của Trường;

Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế, theo dõi các nguồn thu từ các hợp đồng sản xuất, hợp đồng đào tạo, học phí của học sinh; quản lý phân phối tiền lương, tiền thưởng và các loại bảo hiểm nguy hiểm cho cán bộ giáo dục, công nhân viên;

 

Phó trưởng phòng phụ trách: Đỗ Thị Thuận

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế