GTVT

Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

Phòng đào tạo

07/04/2023

Chức năng, nhiệm vụ:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hàng năm và kế hoạch đào tạo của Nhà trường;

Lập kế hoạch và tổ chức công việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Trịnh Minh Hiệp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực

Phó trưởng phòng: Bùi Xuân Hình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục