GTVT

Giới thiệu
Trường Trung cấp nghề GTVT
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập8

Khoa thực hành

07/04/2023

Chức năng, nhiệm vụ:

Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập thực hành và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường;

Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy nghề Thúc đẩy chất lượng cao đào tạo;

Cơ cấu tổ chức:

Trưởng khoa: Ninh Hợp Hưng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế